Huomioi nämä, kun rakennat teollisuuden kaasuverkostoa

Järkevästi sijoitetut ottopisteet ja sulkuventtiilit tekevät työnteosta sujuvampaa ja turvallisempaa.

Liian monella työpaikalla pitäydytään puuduttavassa kaasupullorumbassa, vaikka erikseen rakennettu kaasuverkosto säästäisi kaikkien aikaa, vaivaa ja rahaa. Tässä blogikirjoituksessa kerromme, mistä teollisuuden kaasuverkostossa on kyse ja mitä sen rakentamisen osalta kannattaa huomioida.

Mistä kaasuverkostossa on kyse?

Teollisuuden kaasuverkosto on kaikessa yksinkertaisuudessaan kaasuntoimittajan ja kaasunkäyttäjän välinen verkosto. Putkissa kulkeva kaasu voi olla periaatteessa mitä tahansa saatavilla olevaa lajia. Mitä enemmän tehtaalla on erilaisia kaasun käyttökohteita, sitä enemmän kaasuverkostoon rakennetaan ottopisteitä.

Yleensä kaasuverkosto toteutetaan siten, että kaasusäiliö sijoitetaan ulos, josta kaasu kulkee putkia pitkin sisälle työtilaan. Kaasusäiliön tilalla voi olla myös pullopaketti tai ihan vain yksittäisiä pulloja. Joka tapauksessa kaasuntoimittaja vastaa yleensä siitä, että kaasuvarannot täytetään sovitusti.

Kaasuverkostoja hyödynnetään muun muassa hitsauksessa sekä laser- ja polttoleikkauksessa. Lisäksi kaasuverkostoja käytetään sairaala- ja laboratoriotiloissa sekä elintarviketeollisuudessa.

Miksi kannattaa investoida kaasuverkostoon?

Teollisuudessa työn tuottavuus ja laatu riippuvat usein erilaisten kaasulaitteistojen toimintakyvystä. Kaasuverkoston avulla pystytäänkin varmistamaan kaasun jatkuva saatavuus ja toisaalta myös työn sujuvuus. Kun kaasuntoimittaja pitää huolen kaasun riittävyydestä, ei työnteko keskeydy jatkuvasti kaasupullojen vaihtamisen vuoksi.

Kaasuverkoston kautta kulkevaa kaasua voidaan myös analysoida ja tehdä tarkkoja kaasuseoksia erillisen mikserin avulla. Näin työn laatu paranee, kun käytössä on kaikista parhaiten käyttötarkoitukseensa sopiva kaasuseos.

Kaasuverkoston rakentamisessa huomioitavaa

Tarvekartoitus. Ennen kaasuverkoston rakentamista kannattaa selvittää, miten paljon kaasua yrityksessänne kuluu ja mitoittaa kaasuverkoston laajuus sen perusteella. Mitoituksessa on syytä myös katsoa tulevaisuuteen ja varmistaa, että verkoston koko riittää myös yrityksen kasvaessa.

Suunnittelu. Kaasuverkoston rakentamisessa suunnittelu on monesti monimutkaisin vaihe ja siihen kannattaa erityisesti panostaa. Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon paitsi tekninen toimivuus ja turvallisuus myös se, että toteutettava putkisto vastaa parhaalla mahdollisella tavalla käyttöä. Kun kaasun ottopisteet ja runkoverkon sulkuventtiilit ovat näppärästi käyttäjien ulottuvilla, on työnteko heti paljon sujuvampaa ja turvallisempaa.

Turvallisuus. Turvallisuus täytyy ottaa huomioon erityisesti suunnittelussa. Riittävä määrä oikein sijoitettuja sulkuventtiilejä varmistaa, että vahingon sattuessa kaasunsyöttö saadaan nopeasti katkaistua. Palavien kaasujen kohdalla täytyy myös huomioida sähkölinjat, sillä esimerkiksi pistorasian viereen ei ole sallittua sijoittaa palavan kaasun ottopistettä. Lisäksi putkistossa käytettyjen materiaalien ja kaasujen täytyy olla yhteensopivia, ettei pääse syntymään ei-toivottuja reaktioita.

Asennus. Kaasuputkistojen rakentamisen osalta laissa ei ole erikseen määrätty, että kuka voi tehdä asennuksen. Kaasujen osalta ainoastaan nestekaasun asennus vaatii oman erillisen lupansa. Lakisäädökset ovat kuitenkin hyvin tarkkoja siitä, että millainen asennuksen lopputuloksen tulee olla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaasuverkoston rakentamista suunnittelevien yritysten kannattaa luottaa vain kaasuverkostoihin erikoistuneisiin toimijoihin, joilla on tietotaitoa ja kokemusta vastaavien verkostojen tekemisestä. Näin säästytään asennusvirheiltä, joiden seuraukset voivat olla katastrofaaliset.

GasPoint-kaasuputkisto
Järkevästi sijoitetut ottopisteet ja sulkuventtiilit tekevät työnteosta sujuvampaa ja turvallisempaa.

Voisiko teidän yrityksenne hyödyntää kaasuverkostoa?

Tässä kirjoituksessa olemme käyneet läpi kaasuverkoston rakentamiseen liittyvät perusteet. Jos kaasuverkoston hyödyntäminen alkoi kiinnostaa, ota yhteyttä meihin.

Me GasPointilla suunnittelemme, asennamme ja koeponnistamme teollisuuden ja myös pienempien kohteiden, kuten ravintoloiden, kaasuverkostoja. Rakennamme verkostoja yhteistyössä Oy AGA Ab:n kanssa, eli käytämme teollisuusputkistoasennuksissa AGAn kaasuverkosto-osia. Lue lisää kaasuverkostopalveluistamme täältä.