Nestepalo, kaasupalo, metallipalo… – millaisia tulipaloja eri sammuttimilla voi sammuttaa?

Palosammutin-eri-tulipaloille

Kansankielessä tulipalolla viitataan kaikkiin erilaisiin paloluokkiin. Tässä blogiartikkelissa kerromme, millaisia paloluokkia on olemassa ja millainen sammutin sopii millekin paloluokalle.

Tulipalot jaotellaan paloluokkiin

Tulipalo määritellään esimerkiksi seuraavasti: ”irti riistäytynyt, tav. tuhoa aiheuttava tuli, palo” (Kielitoimiston sanakirja); ”tapahtuma, jossa tuli aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vahinkoja” (TEPA-termipankki). Tulipalo voidaan siis ymmärtää eräänlaiseksi kattotermiksi sellaisille paloille, jotka ovat kehittyneet vaarallisiksi ja hallitsemattomiksi. On siis ihan oikein hyödyntää etenkin arkikäytössä termiä tulipalo ja viitata sillä kaikenlaisiin paloihin.

Toimivan paloturvallisuuden kannalta palot on kuitenkin syytä jaotella muutamaan eri ryhmään. Paloturvallisuuden ja palojen sammuttamisen näkökulmasta tulipalot on järkevintä jakaa nimenomaan palavan aineen ja sen luonteen mukaan. Ja tässä erityisen hyvä jaottelu on SFS-EN 2 -standardista löytyvä palojen luokitus, joka ryhmittelee palot neljään eri luokkaan:

  • Luokka A: kiinteiden, tavallisesti orgaanisten, hehkuen palavien aineiden palot.
  • Luokka B: nestemäisten ja nesteytyvien aineiden palot.
  • Luokka C: kaasupalot.
  • Luokka D: metallipalot.

(Näiden lisäksi on vielä olemassa luokka F, johon sisältyy elintarvikerasvapalot.)

Mikä sammutin sopii millekin tulipalolle?

Koska tulipaloja on erilaisia, tarvitaan myös erilaisia sammuttimia. Käytännössä sammuttimien sopivuuden tarkistamiseen on olemassa helppo tapa: koska edellä mainittu SFS-EN 2 -standardin jaottelu on käytössä Suomessa, löytyy jokaisesta Suomessa hyväksytystä sammuttimesta paloluokan tunnus (A, B, C, D, F), joka kertoo millaisten tulipalojen sammuttamiseen kyseinen sammutin sopii. Kirjaintunnusten edessä on varsinkin A- ja B-paloluokkien kohdalla jokin luku (esim. 45A), joka puolestaan kertoo sammuttimen tehokkuuden. Mitä suurempi kirjaimen edessä oleva luku on, sitä tehokkaammin sammutin toimii kyseisisen paloluokan tulipaloja vastaan.

Millaisia sammuttimia sitten on olemassa ja millaisia paloja niillä voidaan sammuttaa? Tässä yleisimmät sammutintyypit:

Hiilidioksidisammutin on erinomainen yleissammutin (virallinen paloluokka B), joka sopii käytännössä rasvapaloja lukuun ottamatta kaikkien muiden palojen sammuttamiseen. Hiilidioksidisammuttimen hyvä puoli on monikäyttöisyyden lisäksi sotkemattomuus. Sotkemattomuuden ansiosta hiilidioksidisammuttimella onkin hyvä sammuttaa myös sellaisia paloja, joiden lähistöllä on esimerkiksi herkkiä elektronisia laitteita. Hiilidioksidisammutin sopii myös sähköpalojen sammuttamiseen. Hiilidioksidisammutin ei sovellu ulkotiloissa käytettäväksi, sillä tuulen vaikutus heikentää sammuttimen tehoa.

Nestesammutin on hiilidioksidisammuttimen tapaan hyvä yleissammutin. Nestesammutin sopii erityisesti kiinteiden palojen ja nestepalojen sammuttamiseen (luokka AB). Nestesammutin on vähemmän sotkeva kuin jauhesammutin. (HUOM. vaahtosammutin vastaa ominaisuuksiltaan nestesammutinta.)

Jauhesammutin soveltuu luokituksensa (ABC) perusteella niin kiinteiden palojen, nestepalojen kuin kaasupalojenkin sammuttamiseen. Koska jauhesammuttimen virallinen luokitus on hyvin kattava ja sen teho säilyy eri olosuhteissa, suositaan ja suositellaan sitä etenkin palotarkastajien suunnalta. Jauhesammuttimen heikkous on kuitenkin se, että jauhe sotkee runsaasti. Lisäksi jauhe voi muodostaa syövyttäviä aineita jouduttuaan kosketuksiin veden kanssa.

Metallipalosammutin sammuttaa nimensä mukaisesti metallipaloja (paloluokka D). Metallisammuttimessa käytetään aivan omanlaistaan sammutusainetta, joka ei reagoi metallien kanssa.

Rasvapalosammutin sammuttaa tehokkaasti F-luokan elintarvikerasvapaloja, mutta lisäksi se soveltuu kiinteiden aineiden palojen ja nestepalojen sammuttamiseen.

Neuvo käsisammuttimen hankintaan

Vaikka sammutintyyppejä on useita erilaisia, se ei tarkoita, että joka rakennuksesta tulisi löytyä kaikki erilaiset sammuttimet. Loppukädessä sammuttimien riittävyydestä päättää toki palotarkastaja, mutta tässäkin voi ja kannattaa käyttää omaa harkintaa. Jos nyt vaikkapa tiedetään, että ravintolassa on käytössä rasvakeitin, niin onhan se selvää, että sinne kannattaa hankkia ns. yleissammuttimia täydentämään rasvapalosammutin. Hieman vastaavasti voi olla fiksu ratkaisu hankkia jauhesammuttimen rinnalle hiilidioksidisammutin, sillä hiilidioksidisammutin ei sotke paikkoja käytännössä ollenkaan, siinä missä jauhesammuttimen laukaisemisen jälkeen saattaa mennä sotkun siivoamiseen jopa päiviä.

Eli siis sammuttimia hankittaessa kannattaa lakipykälien ja palotarkastajan määräysten lisäksi miettiä myös sitä omaa aitoa tarvetta ja mahdollisesti täydentää sen perusteella sammutinvalikoimaa.

Muista huoltaa käsisammutin säännöllisesti

» Tutustu GasPointin sammutinhuoltoon ja ota yhteyttä – varmistetaan, että sammuttimesi on kunnossa!