Suojakaasu hitsaukseen – käytä oikeanlaista seoskaasua

Suojakaasua käytetään TIG- ja MIG/MAG-hitsauksessa suojaamaan työstön alla olevaa kuumaa ja sulaa metallia ympäröivän ilman epäedullisilta vaikutuksilta. Laadukkaan hitsausjäljen näkökulmasta suojakaasulla on merkittävä tehtävä ja sen vuoksi oikeanlaisen suojakaasun valintaan kannattaakin kiinnittää huomiota.

Suojakaasun merkitys hitsauksessa

Suojakaasu suojelee hitsauksessa kuumenevaa ja sulavaa metallia ympäröivän ilman vaikutuksilta. Ilman suojakaasua ympäröivän ilman happi voisi hapettaa sulaa metallia ja ilman kosteus sekä typpi puolestaan voisivat tehdä hitsausjäljestä huokoisempaa.

Sen lisäksi, että suojakaasu suojaa hitsisulaa ja kuumaa metallia ympäröivältä ilmalta, vaikuttaa se muun muassa huurujen ja savujen muodostumiseen, aineensiirtymistapaan ja pisarakokoon, valokaaren vakauteen ja syttymiseen, roiskeiden määrään, palamisainehäviöihin ja eri aineiden liukenemiseen hitsisulaan, hitsiprofiilin muotoon sekä hitsausnopeuteen kokonaisuudessaan.

Lyhyesti sanottuna oikeanlaisella suojakaasulla pystytään siis turvaamaan parhaat mahdolliset olosuhteet laadukkaan hitsausjäljen tuottamiselle. Väärin valittu suojakaasu voi puolestaan huonontaa hitsauksen lopputulosta niin mekaanisten ominaisuuksien, korroosionkestävyyden kuin hitsin ulkonäönkin osalta.

Käytä oikeita komponentteja suojakaasussa

Suojakaasu on useimmiten seoskaasu eli se koostuu erilaisten kaasujen yhdistelmästä. Mahdollisia suojakaasun komponentteja ovat argon, hiilidioksidi, happi, helium, vety, typpi ja typpimonoksidi. Kullakin komponentilla on omanlaisensa vaikutuksensa suojakaasun ominaisuuksiin ja seosta muuttamalla voidaan siis muokata suojakaasua esimerkiksi tietyn metallin hitsaukseen sopivaksi.

Argon on yleensä pääkomponentti erilaisissa TIG- ja MIG/MAG-hitsauksissa. Argonia voidaan käyttää sellaisenaan TIG-hitsaukseen, mutta MIG/MAG-hitsaukseen rinnalle on otettava hapettavana komponenttina happi tai hiilidioksidi – yleisesti ottaen hiilidioksidi on parempi valinta, koska sen käyttö on edullisempaa, sen avulla hitsin ulkonäöstä tulee parempi ja lisäksi hiilidioksidilla on happea parempi tunkeuma.

Heliumia käytetään yhdessä argonin ja hiilidioksidin/hapen kanssa ruostumattomien terästen MAG-hitsauksessa. TIG- ja MIG-hitsauksessa heliumia käytetään joko puhtaana tai argonin kanssa seostettuna. Heliumin etu argoniin verrattuna on parempi sivutunkeutuvuus ja suurempi hitsausnopeus.

Vety puolestaan on käytössä yhtenä komponenttina austeniittisten ruostumattomien terästen TIG-hitsauksessa – sen ansiosta valokaari on kuumempi ja keskitetympi mikä puolestaan parantaa hitsausnopeutta ja tunkeumaa.

Typpi kannattaa olla suojakaasun komponenttina käytössä silloin, kun TIG-hitsataan austeniittisia tai supeduplex-teräksiä. Typpi parantaa näissä tapauksissa teräksen lujuutta ja ehkäisee pistekorroosiota.

Typpimonoksidia lisätään yleensä MISON-suojakaasuihin hitsaajan työympäristöä parantamaan, sillä sen avulla voidaan pienentää otsonin määrää ja sitä kautta vähentää mm. otsonin aiheuttamaa limakalvojen ärsytystä.

» Lue lisää hitsauksen suojakaasusta ja eri komponenteista AGAn suojakaasukäsikirjasta

Yleisesti suojakaasuna käytetyt seoskaasut

Hyvin usein hitsauksen suojakaasuna käytetään AGA MISON -kaasuja, joista erityisesti MISON 18 ja MISON 25 ovat yleisesti suosittuja. Nimensä mukaisesti MISON 18 sisältää 18 prosenttia hiilidioksidia ja 88 prosenttia argonia, MISON 25 -suojakaasussa hiilidioksidia on puolestaan 25 prosenttia ja argonia 75 prosenttia.

Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että tavanomaisissa hitsaustöissä yleisimmillä metallilajeilla MISON 25 on hyvä suojakaasu lähteä liikkeelle. Käyttökokemuksen perusteella seosta voi sitten muuttaa suuntaa tai toiseen. Jos hitsataan jotain erikoisempia metalleja, kannattaa suojakaasun sopiva kaasuseos varmistaa esimerkiksi kaasun toimittajalta.

Tarvitsetko kaasupulloa hitsaukseen? Valmistamme tilauksesta niin yritys- kuin yksityisasiakkaillekin eri kaasulajeille sopivia käyttövalmiita omistuspulloja. Valikoimaamme kuuluu mm. hiilidioksidi-, happi-, argon-, typpi- ja seoskaasu- ja paineilmapullot. Meiltä löydät myös AGA:n laadukkaat kaasupullovarusteet. Tutustu palveluihimme täällä.