Tehokas alkusammutus auttaa tulipalon aiheuttamien tuhojen pienentämisessä

Oikein toteutetulla alkusammutuksella voidaan vaikuttaa merkittävästi tulipalon aiheuttamien tuhojen määrään. Ihmishenkien ja omaisuuden suojelemiseksi tarvitaan tiedon ja taidon lisäksi asianmukaiset välineet. Tässä kirjoituksessa esittelemme tarvittavat alkusammutustuotteet.

Tulipalo kasvaa uskomattomalla nopeudella

Koko omaisuuden tuhoava tulipalo voi saada alkunsa hyvin pienestä. Kynttilän liekki leimahtaa ja tarttuu väärään materiaaliin tai yllättävä oikosulku sytyttää sähkölaitteen palamaan.

Seuraavien kahden ja puolen minuutin aikana tapahtuva toiminta määrittää suurelta osin sen, kuinka isoiksi tulipalosta aiheutuvat vahingot kasvavat. Toiminta-aika palavassa tilassa on rajallinen, sillä palosta aiheutuva kuumuus ja myrkyllinen savu valtaavat alaa uskomattoman nopeasti. Vain kolmen ja puolen minuutin kuluttua tulipalon alkamisesta lämpötila huoneistossa on noussut jo hengenvaaralliseen 150–200 asteeseen.

Tulipalon tuhoja on mahdollista rajoittaa tehokkaalla alkusammutuksella. Koska sammutukseen käytettävä aika on rajallinen, onnistumiseen tarvitaan tietoa ja taitoa, mutta erityisesti oikeanlaiset välineet.

Mitä tarvitset onnistuaksesi alkusammutuksessa?

Tarkista, että palovaroittimesi on oikein asennettu ja toimintakuntoinen

Tulipalon ensimmäisen minuutin aikana savu alkaa täyttää katonrajaa. Vaikka et vielä itse havaitsisi alkanutta vaaraa, varoittaa palohälytin lisääntyneestä savun määrästä. Tällöin sinulla on vielä aikaa toimia ja paikantaa nopeasti kasvava palo.

Huolehdi, että tarvittava alkusammutusvälineistö on helposti saatavilla

Omakotitalossa sammutuspeite ja käsisammutin olisi hyvä löytyä jokaisesta kerroksesta. Lain mukaan alkusammutusvälineistö sijoitetaan julkisissa tiloissa näkyvään paikkaan, johon tulee olla esteetön pääsy nopean käyttöönottamisen varmistamiseksi.

Valitse oikea alkusammutusvälineistö kohteen mukaan

Pienten palonalkujen, kuten rasva- tai sähköpalon, sammuttamiseen tepsii parhaiten sammutuspeite. Veden käyttämistä palon sammutukseen ei suositella. Vesi johtaa sähköä ja palava rasva leviää tai roihahtaa, jos sitä yrittää sammuttaa vedellä.

Käsisammutin puolestaan toimii oivallisesti kaikenlaisten alkavien palojen tukahduttajana – myös sähköpalojen kohdalla. Sammuttimet jaotellaan jauhe-, hiilidioksidi- sekä nestesammuttimiin ja niitä on saatavilla erikokoisia. Kotiin suositellaan hankittavaksi vähintään 6–12 kg CE-merkinnällä varustettu sammutin.

Julkisissa tiloissa sammutusvälineistön määrän ja laadun määrää laki. Alkusammutusvälineistöä hankittaessa tulisi perehtyä kohteen asettamiin vaatimuksiin.

Laajasta paloturvatuotteiden valikoimasta oikean tuotteen valitseminen saattaa tuntua haastavalta. Ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa mielellään sinua oikean alkusammutusvälineistön hankinnassa, sillä valikoimastamme löytyy erilaisia paloturvallisuustuotteita koti- ja yrityskäyttöön.

Huolla tarvittava välineistö säännöllisesti

Kiinteistön haltijan vastuulla on huolehtia, että viranomaisten määräämät sammutuslaitteet ovat toimintakunnossa ja että ne on huollettu sekä tarkastettu asianmukaisesti. Toimintakunnon varmistamiseksi käsisammutin tulee tarkistaa vuoden välein, jos sitä säilytetään paikassa missä sammutin altistuu kosteudelle, tärinälle tai lämpötilan vaihteluille. Sisätiloissa kuivassa ja tasalämpöisessä paikassa, kuten asuinrakennuksessa tai toimistossa sijaitseva sammutin voidaan tarkistaa kahden vuoden välein.

Toimintavarmuuden takaamiseksi sammutinta tulee myös huoltaa jokaisen käytön jälkeen. Tarkistus- ja huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain Tukesin rekisteröimä käsisammuttimien huolto- ja tarkastustöihin oikeutettu liike. Ammattitaitoinen sammutinhuoltopalvelumme tarkistaa, huoltaa ja koeponnistaa sammuttimia. Jos kiinteistössä on yli kymmenen sammutinta, voimme käydä paikan päällä suorittamassa tarkastuksen.

Harjoittele alkusammutusvälineistön käyttöä

Sammutustilanteita varten on syytä harjoitella, jotta oikean tilanteen tapahtuessa toiminta on tehokasta ja määrätietoista. Tarvittavia taitoja on mahdollista opiskella paikkakunnittain järjestettävissä alkusammutuskoulutuksissa.

Alkusammutuksella pelastetaan ihmishenkiä ja suojellaan omaisuutta

Kaupunkitaajamissa pelastuslaitoksen toimintavalmiusaika, eli se kuinka nopeasti ensimmäinen pelastusyksikkö on kohteessa, on noin kymmenen minuutin molemmin puolin. Harvaan asutuilla alueilla aika on huomattavasti pidempi.

Tehokkaalla alkusammutuksella on mahdollista vaikuttaa tulipalon aiheuttamien tuhojen laajuuteen. Omaisuusvahingot jäävät todennäköisesti pieniksi, jos tulipalo saadaan tukahdutettua jo alkuvaiheessa. Alkusammutuksella pyritään tietenkin myös suojelemaan ihmishenkiä ja taistelemaan loukkaantumisriskiä vastaan.

GasPoint palvelee paloturva-asioissa

Hoidetaan paloturva-asiasi yhdessä kuntoon! Meillä GasPointilla on pitkä kokemus oikeanlaisen sammutinvälineistön valitsemisesta erilaisiin tiloihin. Myymme kattavasta valikoimastamme sammuttimia koti- ja ammattikäyttöön. Voit tutustua tuotteisiimme tästä.

Teemme myös sammutinhuoltoja ja palveluumme koostuu kolmesta osa-alueesta: tarkastus, huolto sekä koeponnistus. Ota yhteyttä ja laitetaan alkusammutusvälineistösi toimintavarmaan kuntoon.