Turvaopasteiden tärkeys

Kun kiinteistön normaalin arjen rikkoo onnettomuus, tarjoavat pienet turvaopasteet suuren avun. Hätäpoistumistiet, alkusammutusvälineistö ja ensiapupisteet tuleekin aina merkitä niitä kuvaavilla turvaopasteilla.

Turvaopasteet ilmaisevat avun hädässä olevalle

Huolellisesta toiminnasta huolimatta joskus kiinteistöä voi uhata pieni tulipalon alku. Alkavan palon havaittuaan oleellisinta on löytää tie alkusammutusvälineistön luo, sillä tulipalo kasvaa uskomattomalla vauhdilla, ja tila täyttyy näkökentän hämärtävästä savusta nopeasti. Jos tulipalo pääsee kasvamaan hallitsemattomaksi, tärkeintä on hakeutua välittömästi ulos palavasta rakennuksesta turvallisen hätäpoistumistien kautta. Edellä mainituissa tilanteissa, niin alkusammutusvälineistön kuin poistumisreittien paikatkin ovat merkitty kyseistä kohdetta kuvaavalla turvaopasteella. Pienillä turvallisuusopasteilla on hädän hetkellä suuri merkitys, sillä ne opastavat henkilön avun luokse.

Turvaopasteiden asentamista määrittelevät standardit

Turvaopasteita pitää käyttää kohteissa, joihin liittyy ihmisiin kohdistuvia riskejä. Toisin kuin voisi luulla, kyseiset kohteet ovat aivan tavallisia yritys- tai liiketilana toimivia rakennuksia, teollisuushalleja ja tehtaita. Turvaopasteiden universaali kuvakieli tarjoaa tarvittavan informaation henkilölle, kuten hätäpoistumistien sijainnin, vaikka hän ei olisi koskaan aikaisemmin vieraillut kyseisessä kohteessa.

Pääsääntöisesti opasteet ovat mitoiltaan 200 x 200 mm. Melko pienet opasteet tulee sijoittaa siten, että ne ovat selkeästi havaittavissa myös kauempaa. Esimerkiksi käytävälle sijoitetun alkusammutusvälineistön paikkaa kuvaavaa opaste pitää kiinnittää käytävän kattoon, josta se pitkällä käytävällä havaitaan parhaiten. Toisinaan taas paras vaihtoehto on kiinnittää turvaopaste seinään, josta se näkyy koko kiinteistöön vaivattomasti. Oleellista kuitenkin on, että opaste sijaitsee alkusammutusvälineistön, hätäpoistumistien tai ensiapupisteen välittömässä läheisyydessä.

Turvaopasteiden asentamisen yhteydessä on syytä kääntyä ammattilaisen puoleen, sillä niiden sijoittamisessa tulee huomioida sitä sitova lainsäädäntö. Turvaopasteiden oikeaoppista sijoitusta tarkastelee paikallinen palotarkastaja.

Kauttamme myös turvaopasteiden suunnittelu- ja asennuspalvelut

Monipuolisesta turvallisuusopasvalikoimistamme löydät erityisesti poistumisreitti-, palokalusto- ja ensiapuopasteita. Joissain tapauksissa kohde vaatii standardivalikoimasta poikkeavaa kyltitystä, jonka voimme tilata tai teettää tarpeen mukaan.

Turvallisuusopasteiden lisäksi, saat meiltä GasPointilta myös asiantuntevaa opasteiden suunnittelu- ja asennuspalvelua. Ota yhteyttä meihin, niin laitamme yrityksenne turvallisuusopasteet priimakuntoon!

Aikaisemmassa blogitekstissä käsittelimme työpaikan paloturvallisuutta, johon oleellisesti liittyvät myös turvaopasteet. Perehdy tekstiin ja varmista, että teidän yrityksessänne paloturvallisuudesta on huolehdittu asianmukaisesti.