Työpaikan paloturvallisuus vaatii ammattimaista toteuttamista

Kun työpaikan alkusammutusvälineistön suunnittelu-, asennus- ja huoltotöissä on ammattilainen asialla, pysyy paloturvallisuus toivotulla tasolla. Tässä kirjoituksessa kerromme, mihin työpaikan paloturvallisuudessa kannattaa kiinnittää huomiota.

Valmius sammuttaa alkavia tulipaloja työpaikalla

Vietämme työpaikoilla huomattavan osan päivästämme, minkä takia työturvallisuuteen onkin keskitytty myös Suomen lainsäädännössä. Työturvallisuuden yksi olennainen osa on työpaikan paloturvallisuus, jonka toteutuksessa on aina syytä kääntyä ammattilaisten puoleen. Oikeaoppisesti ja lainmääräysten mukaisesti toteutetulla suunnittelu-, asennus- ja huoltotyöllä pystytään varmistamaan, että tiloissa on mahdollisuus sammuttaa alkavia tulipaloja.

Työpaikan paloturvallisuuden varmistaminen alkaa suunnittelutyöllä

Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittelee, miten rakennukset on varustettava alkusammutusvälineillä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että julkisissa tiloissa ja yrityksissä on oltava jokaista alkavaa 300 m2 tilaa kohden yksi käsisammutin ja sen välittömässä läheisyydessä sammuttimesta kertova opaste. Rakennuksen pohja ja siellä suoritettavat työtehtävät kuitenkin määrittelevät, tuleeko tilaan hankkia vielä enemmänkin alkusammutusvälineistöä.

Jo maalaisjärjelläkin ajateltuna sammuttimen tulee sijaita sellaisessa paikassa, mistä sitä hoksaa hädän hetkellä etsiä. Alkusammutusvälineistön tuleekin olla selkeästi näkyvillä ja niiden luokse pitää olla esteetön pääsy. Näkyvät ja oikein suunnitellut sekä sijoitetut opasteet varmistavat, että tiloja tuntematonkin henkilö löytää sammuttimen hädän hetkellä. Etenkin metalliverstaiden työhalleissa sammuttimien paikat ilmoitetaan jo sisääntulossa, millä pyritään varmistamaan, että jokaisella työntekijällä on tarvittava tieto sammuttimen sijainnista.

Ammattimaista alkusammutusvälineistön asentamista

Myös alkusammutusvälineistön asennuksessa on syytä turvautua ammattilaisen toteuttamaan työhön, jotta hädän hetkellä sammutusvälineistö on helposti käyttöönotettavissa ja huomiokilvet sekä muut turvaopasteet ovat asennettu asianmukaisesti.

Yleisin työpaikalta löytyvä alkusammutusväline on käsisammutin, joita on saatavina eri kokojen lisäksi erilaisilla sammuttavilla aineilla (jauhe, neste ja hiilidioksidi eli CO2). Toinen tehokas pienien paloalkujen tukahduttaja on sammutuspeite. Seinässä olevat pikapalopostit ovat myös tuttu näky työpaikalla tai julkisissa tiloissa. Vaikka vettä syöksevä letkukerä näyttää enemmän palomiehille suunnatulta välineistöltä, myös tällaiset pikapalopostit ovat työntekijöiden käytettävissä pienien tulipalojen alkusammuttamista varten.

Alkusammutusvälineistön lisäksi kohteeseen tulee aina asentaa palokalusto-opasteet, jotka ilmaisevat sammutusvälineistön paikan. Turvalliset poistumisreitit merkitään vielä vihreillä poistumisreittiopasteilla.

Jotta tulipalon syttyessä kaikki toimii niin kuin pitää, on alkusammutusvälineistä syytä pitää huolta säännöllisten huoltotoimenpiteiden avulla.

Työpaikan paloturvallisuus vaatii myös koulutusta

Tulipalon sattuessa mikään määrä alkusammutusvälineistöä ei riitä, jos työntekijät eivät osaa toimia tilanteessa oikeaoppisesti. Oleellista onkin huolehtia asianmukaisen välineistön hankkimisen ohella siitä, että työntekijöillä on tarvittava tietämys, kuinka toimia palon alun havaittuaan. Aiemmassa blogikirjoituksessa kerroimme, kuinka tehokkaalla alkusammuttamisella pystytään rajaamaan tulipalon aiheuttamia tuhoja ja välttyä siten mittaviltakin omaisuuden menetyksiltä.

Laitetaan teidänkin työpaikkanne paloturvallisuus ajan tasalle

Me GasPointilla olemme edesauttaneet lukuisten yritysten paloturvallisuutta alkusammutusvälineistön ja tarvittavan kyltityksen asennuksen merkeissä. Toteutamme kiinteistöjen alkusammutusvälineistön asennussuunnittelua ja asennamme alkusammutustuotteita ja huomiokilpiä sekä turvaopasteita.

Tarvittaessa tulemme huoltamaan yrityksenne alkusammutusvälineistön. Lisäksi kauttamme saa suurempiinkin kiinteistöihin soveltuvaa alkusammutusvälineistöä sekä erilaisia huomiokilpiä ja turvaopasteita.

Ota yhteyttä meihin, niin suunnitellaan yhdessä tarvittavat toimenpiteet yrityksenne paloturvallisuuden takaamiseksi!