Yrityksen kaasuverkoston rakentaminen – ravintolan liedet kuumiksi

Ravintolan sali on täynnä nälkäisiä asiakkaita ja kokki pyyhkii hikeä otsaltaan kaiken kiireen keskellä. Moni ravintola- ja grillikeittiöiden ongelmista ratkeaa toimivan kaasuverkoston avulla.

Ammattikokit puhuvat kaasun puolesta

Kiireisessä ravintolassa ei ole aikaa odotella lieden lämpenemistä. Annoksen tulee valmistua nopeasti ja lopputuloksen pitää olla suussa sulavan tasokasta. Ravintolan keittiössä kaasulieden ehdoton valtti onkin sen nopeus. Liesi on käyttövalmis heti ja vastavuoroisesti se jäähtyy nopeammin kuin sähköllä toimiva verrokkinsa. Lisäksi kaasuliesi tuottaa lämpöä vain silloin kuin se on päällä, millä on vaikutusta työn tehokkuuteen: kuumassa keittiössä pienempi ja lyhytkestoisempi lämpösäteily parantaa työolosuhteita.

Jos useampi keittiön koneista toimii kaasulla, on ne toimintavarmuuden takaamiseksi syytä liittää kaasuverkostoon. Keittiön laitteiden kytkeminen kaasuverkostoon auttaa työajan tehostamisessa. Verkoston avulla vältytään ainaiselta yksittäisten pullojen vaihtamiselta ja niiden uudelleen kytkemiseltä. Kaasuverkostosta ei kaasu lopu kesken juuri kriittisimmällä hetkellä. Toimiva kaasuverkosto auttaa siis ravintolan ammattimaisen toiminnan ylläpitämisessä, mutta myös sen tehostamisessa.

SoppaGrilli23:n yrittäjä Harri Koivisto päätyi käyttämään nestekaasua, sillä ravintolan sähkökeskus ei riittänyt vastaamaan kaikkien keittiössä tarvittavien laitteiden samanaikaista virrankulutusta. Lue lisää Harrin ja SoppaGrilli23:n tarinasta.

Ravintolan kaasuverkoston rakentaminen

Ravintolan kaasuverkoston rakentaminen on syytä aloittaa huolellisella suunnittelulla ja tarvekartoituksella. Suunnittelussa tulee huomioida yrityksen vuosikulutus ja hetkittäiset kaasun kulutuspiikit. Lisäksi suunnitteluvaiheessa on hyvä katsoa tulevaan ja ottaa huomioon mahdollinen kaasun tarpeen kasvaminen yrityksen toiminnan kehittyessä.

Ravintolan kaasuverkoston luominen onnistuu nestekaasun avulla. Kaasu otetaan verkostoon nestekaasupulloista, jotka varastoidaan turvallisesti joko niille varattuun tilaan tai kaasukaappiin. Kaappi sijaitsee erillään työskentelypisteestä yrityksen sisä- tai ulkotiloissa.

Sijoittamisessa tulee huomioida viranomaismääräykset. Nestekaasukaappiin ei esimerkiksi saa kohdistua suuria äkillisiä lämpötilanvaihteluita. Lisäksi se tulee sijoittaa suojaisaan paikkaan pois autoliikenteen välittömästä läheisyydestä. Kaappi ei myöskään saa sijaita ikkunan alapuolella tai sen välittömässä läheisyydessä. Toisinaan säädökset aiheuttavat haasteita, sillä pitkä keltainen kaasuputki ei ole yrityksen julkisivun kaunein koriste. Putki on kuitenkin mahdollista piilottaa ikkunalaudan alle tai naamioida näkösuojalla.

Kaasuputkiston rakentamisen voi toteuttaa vain siihen pätevyyden omaava ammattilainen. Lakipykälien mukaisen kaasuverkoston rakentamien onnistuu ammattilaiselta yllättävänkin nopeasti. Paahtimo Pavun yrittäjä Ristopekka Piirainen hehkuttaa, kuinka uuden paahtokoneen vaatima nestekaasujärjestelmä oli toiminnassa jo kahdessa päivässä. Lue lisää Ristopekan mietteitä nestekaasuverkoston asentamisesta.

Keski-Suomen alueella GasPointilla on vahva osaaminen kaasuverkostojen rakentamisessa. Skaalaamme teollisuudesta tutut kaasuverkoston rakentamisen periaatteet vastaamaan myös ravintolan tai elintarviketeollisuuden tarpeita. Lisäksi meidän kauttamme onnistuu yksittäisten kaasupullojen huolto ja täyttäminen vaivattomasti.

Kaasuverkoston käyttö

Yritykselle kaasuverkoston käyttö on vaivatonta. Näin erityisesti silloin, jos yritys on sopinut toimitus- ja huoltosopimuksen kaasuntoimittajan kanssa. Tyhjenemässä olevat pullot vaihdetaan tällöin jopa automaattisesti uusiin, jolloin kaasun käyttö voi jatkua katkeamatta. Pullojen vaihtamisessa tulee huomioida niiden tilaamiseen kuluva aika, noin kaksi arkipäivää.

Suunnitteilla oma kaasuverkosto – huomioithan nämä:

• Huolellinen suunnittelu asiantuntijan kanssa, jossa huomioidaan yrityksen nykyinen ja tuleva tarve.
• Verkoston rakentamisen saa suorittaa vain siihen pätevyyden hankkinut ammattilainen, jotta asennus täyttää kaikki lainsäädännön standardit.
• Valmis kaasuverkosto koeponnistetaan, jonka jälkeen siitä kirjoitetaan koeponnistuspöytäkirja.
• Viranomaisen tulee hyväksyä työ. Yli 300 kg nestekaasujärjestelmiä valvoo Tukes ja pienempiä järjestelmiä paloviranomainen.
• Kaasuverkoston rakentamiseen liittyvään lainsäädäntöön voit tutustua tästä.
• Tukes tarjoaa lisää hyödyllistä painelaitteisiin ja liittyvää tietoa.

Voisiko teidän yrityksenne hyödyntää kaasuverkostoa?

Tässä kirjoituksessa olemme käyneet läpi ravintolan kaasuverkoston rakentamisessa huomioitavia seikkoja. Jos kaasuverkoston hyödyntäminen alkoi kiinnostaa, ota yhteyttä meihin.

Me GasPointilla suunnittelemme, asennamme ja koeponnistamme ravintoloiden ja elintarviketeollisuuden kaasuverkostoja. Käytämme putkistoasennuksissa AGAn kaasuverkosto-osia. Lue lisää kaasuverkostopalveluistamme täältä.